Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! close
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Regulamin zwrotów i reklamacji 

§ 1 Zwroty, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy

 1. Jeśli umowa została zawarta na odległość tzn. przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową, Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i zwrotu towaru bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy.

 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować internetowy sklep www.sklep.ekopodplka.pl o tym fakcie, składając stosowne oświadczenie np. poprzez:
  a) wysłanie wiadomości email z oświadczeniem na adres skleponline@ekopodpalka.pl,
  b) przesłanie oświadczenia odstąpienia od umowy na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towarem.

 3. Zwracany towar należy odsyłać na adres: Feniks Sp. z o.o., ul.Kościuszki 25, 59-140 Chocianów, z adnotacją „Zwrot + nick” dla ułatwienia identyfikacji przesyłki.

 4. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Przypominamy, że towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać niezwłocznie na adres sklepu internetowego (Feniks Sp. z o.o., ul. Kościuszki 25, 59-140 Chocianów), nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

 5. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej, nie jest to jednak obowiązkowe (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

Feniks Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 25
59-140 Chocianów
info@ekopodpalka.pl

 

Miejscowość, data:……………………………………….…………………
Ja ..........................................................................................................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: .............................................................................................................................................., 
numer zamówienia i/lub nr dokumentu sprzedaży .............................................................
Data zawarcia umowy to........................................, data odbioru .......................................
Imię i nazwisko: ....................................................................
Adres: .................................................................................. 
Data: ...................................................................................
Podpis*: ...............................................................................
* tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy
  a. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.
  b. Zwrotu płatności w wysokości równowartości towaru dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jak przy transakcji pierwotnej, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi kosztów związanych z tym zwrotem.
  c. W przypadku uznania odstąpienia od umowy dokonamy zwrotu płatności niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później niż w terminie 14 dni.
  d. Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 2 Warunki reklamacji

 1. Jeżeli Klient ma zastrzeżenia, co do zakupionego towaru, może skorzystać z uprawnień, które wynikają z rękojmi.

 2. W każdym przypadku produkty objęte są 12 miesięczną rękojmią na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.

 3. Po otrzymaniu przesyłki zaleca się, aby Klient dokładnie sprawdził paczkę i otrzymany produkt. O ewentualnych usterkach należy niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy spisać w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej protokół szkody (aby ułatwić proces reklamacji) i uszkodzony towar wysłać niezwłocznie do Sprzedawcy lub nie odbierać przesyłki.

 4. Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady, reklamacje należy składać mailowo na adres: skleponline@ekopodpalka.pl lub telefonicznie: +48 (76) 818 50 06. Reklamacji można dokonać również osobiście w siedzibie firmy.

 5. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem (w zgłoszeniu prosimy, aby Klient określił, czego się dokładnie domaga oraz dokładnie opisał na czym polega wada).

 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

 

§ 3 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej właściwym terenowo. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

§ 4 Zwrot należności Klientom

 1. Sklep internetowy www.sklep.ekopodplka.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a. Gdy zamówienie zostanie anulowanie lub jego część zostanie anulowana ( w tym przypadku zwrotowi podlegać będzie odpowiednia część wpłaconej kwoty) opłaconego z góry przed jego realizacją.
  b. Odstąpienia od umowy, zwrotu zamówienia produktów, które zostało dostarczone przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
  c. Odstąpienie od umowy, zwrotu zamówienia produktów, które zostały odebrane w punkcie odbioru osobistego i było opłacone z góry.
  d. Uznania reklamacji oraz braku możliwości wymiany produktu, czy usunięcia wady produktu lub obniżenia jego ceny.

 2. Sklep internetowy www.sklep.ekopodplka.pl dokona zwrotu pieniędzy na:
  a. Na rachunek bankowy, jeżeli zamówienie było opłacone z góry:
  I. Za pomocą przelewu tradycyjnego. 
  II. Za pomocą PayU.pl lub PayPal.com.
  III. Podczas odbioru u kuriera lub na Poczcie Polskiej (pobranie).
  b. W przypadku, gdy Klient chciałby, aby dokonać zwrotu płatności w inny sposób, niż wymieniony powyżej, sklep internetowy www.sklep.ekopodplka.pl dołoży wszelkich starań, aby to umożliwić, w tym celu Klient powinien skontaktować się administratorem sklepu za pomocą poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) lub telefonicznie.